Vi erbjuder konsultation och beräkningar angående hydrauliskt stationära och transienta (tryckslag) förlopp i rörsystem.
Vårat arbetsområde är främst inom fjärrvärme, fjärrkyla, pumpning av rent- eller avlopsvatten samt liknande system.

trip3Ett exempel på vad vi gör: Pumpstopp i ett 1000 MW transiteringssystem.

Programmet som gjort simuleringen ovan, PFC/Xram, är vårt eget. Mer än hälften av all fjärrvärme i Sverige har simulerats av oss. Programmet kan simulera tryckslag i komplicerade system med tusentals komponenter.

Vi utför även simuleringar av andra typer av system:
Avlopp

Pumptripp i avlopp

 Gruvorpumptrip in mine water
Vattenintag

pumptrip_seawater

Petroleum-pumpning
Ny1p10_10
Systemanalys

Exempel för nedladdnng: Dygnssimulering

 

Vi erbjuder konsultation och beräkningar angående hydrauliskt stationära och transienta förlopp i rörsystem.