Programmet

Xram

Xram är ett skal för användning av programmen PFC-SF (Pipe Flow Calculations – Staedy Flow)
och PFC-TF (Pipe Flow Calculations – Transient Flow).
Programmen kan simulera tryck, flöde och temperatur i både statiska och transienta beräkningar.

xram

 

Möjligheter : 
Antal rör :  åtminstone 30 000
Antal pumpar :  åtminstone 100
Pannor/värmare/kylare :  Åtminstone 30
Ventiler :  Åtminstone 350
Programmen är ursprungligen framtagna av Bror-Arne Gustafson, CTH, och har kontinuerligt utvecklats sedan 1985. Programmens främsta egenskap är dom kan simulera alla upptänkliga (och några till) förlopp i nästan vilket rörsystem som helst, där strömningen kan ses som inkompressibel. Programmen är avsedda för specialister och omfattningen av system och komponenter som kan simuleras är stor. Även om programmen är användarvänliga och lätta att använda, så har inte mycket tid lagts ned på att få dom att se kommersiella ut. Programmen är till salu, av oss. Men, om ert behov av analys inte är kontinuerligt stort, rekommenderar vi i första hand att ni anlitar oss som konsulter.
 Download user manual
Exempel på beräkningsegenskaper : 
Pumpkurvor i fyra kvadranter  Nödvändigt i transienta beräkningar
Reglerade pumpar och ventiler  Nödvändigt vid simulering av komplexa system
Tryckhöjdsfilmer  Flera exempel på startsidan
Automatiserade beräkningar  Kan ge energi och volym istället för effekt och flöde
Exempel på behandlade rörsystem : 
Bläckstråleskrivare :  Transient uppträdande
Dieselinsprutning :  Transient uppträdande med etanol som bränsle
Gruvuppfordring :  Minimera och säkra för effekterna av tryckslag efter pumpstopp
Luftsystemet i en 1700-tals orgel Forskningsprojekt
Fjärrvärmesystem :  Simulering och analys av stationära och transienta hydrauliska förlopp.
Programmen används av flera fjärrvärmedistributörer som tex. i Stockholm och Göteborg, vilka använder dom frekvent i sin planering. För oss är också programmen vårat grundläggande verktyg för att analysera hydrauliskt uppträdande.

 

Vi erbjuder konsultation och beräkningar angående hydrauliskt stationära och transienta förlopp i rörsystem.