Kursverksamhet

Utbildning i SystemKunskap

Kursen är ursprungligen framtagen för driftspersonal hos Göteborg Energi men lämpar sig även väl för utredningspersonal. Kursen behandlar olika komponenters funktion i systemet för att ge en förståelse om hur dessa samverkar och tillsammans ger hela systemets funktion.

kurs

Kursens innehåll : 
Tryckhöjd :  Ett mycket starkt hjälpmedel
Tryckfall :  Hur fungerar rören
Abonnentcentralen :  Systemets viktigaste komponent
Hydrauliska transienter :  Pumpstopp och ventilmanövrar
Produktion – Konsumtion :  Dynamik i systemet

De olika avsnitten behandlas dels teoretiskt, dels vad de innebär i praktiken.
Flera exempel från verkliga fall presenteras. Kursdokumentationen innehåller avsnitten ovan.

Dessutom behandlas “heta” lösningar:

Tryckväxling :  En ersättning för värmeväxlare
Tryckklockor :  Ett hittills ovanligt skydd i fjärrvärmenät
Tidsåtgång :  En dag
Plats :  Efter önskemål

Denna eller mycket liknande kurser har tidigare hållts för : 

Göteborg Energi Hela driftspersonalen + många till
Stockholm/ Birka Energi Driftspersonal + Utredningspersonal
Uddevalla Energi Driftspersonal + Utredningspersonal
Fjärrvärmebyrån Konsultpersonal
Jämtkraft, Östersund Drifts- och utredningspersonal
Norrtälje Energi Drifts- och utredningspersonal
Karlskoga Energi Drifts- och utredningspersonal

För mer information kontakta : Ola Rossing

Vi erbjuder konsultation och beräkningar angående hydrauliskt stationära och transienta förlopp i rörsystem.